img
Szkolenia

Nasza kadra ma wieloletnie doświadczenie w organizacjach obsługowych oraz zarządzaniu ciągłą zdatnością różnych typów statków powietrnych.
Dzielimy sie naszą wiedzą i doświadczeniem prowadząc szkolenia w zakresie:
  • Funkcjonowanie i doskonalenie systemów jakości organizacji obsługowych Part-145Part-M/F,
  • Funkcjonowanie i doskonalenie systemów jakości organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu Part-M/G,
  • Praktyczne wdrażanie standardów i monitorowanie spełnienia wymagań w organizacjach obsługi technicznej i zarządzania ciągła zdatnością do lotu – szkolenie auditorów jakości,
  • Czynnik ludzki  oraz inne.
Oferujemy również dodatkowe usługi szkoleniowe takie jak:
  • Opracowanie programów szkolenia,
  • Organizacja szkoleń personelu technicznego i poświadczającego.
Aircraft On Ground
Kontakt w sytuacjach AOG
+ 48 531 703 992
Kontakt z nami
AirTech Solution Sp. z o.o
02-495 Warszawa
ul. Żywiecka 39

tel/fax: +48 22 650 45 08
mail: office@airtechsolution.com

Zarejestrowana przez Krajowy Rejestr Sądowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000322926, o kapitale zakladowym wynoszacym 80.000,00 PLN w całości opłaconym, nr NIP: 522-291-15-03.
Napisz do nas