img
Usługi doradcze

Lotniczym podmiotom gospodarczym proponujemy usługi consultingowe w zakresie:
  • Przygotowania certyfikacji w zakresie zarobkowego przewozu lotniczego i usług lotniczych,
  • Przygotowania certyfikacji w zakresie obsługi technicznej i zarządzania ciągła zdatnością do lotu,
  • Opracowania dokumentacji systemowej,
  • Rozwiązań organizacyjnych i szkolenia personelu kierowniczego,
  • Prawnych aspektów funkcjonowania organizacji lotniczych.
Aircraft On Ground
Kontakt w sytuacjach AOG
+ 48 531 703 992
Kontakt z nami
AirTech Solution Sp. z o.o
02-495 Warszawa
ul. Żywiecka 39

tel/fax: +48 22 650 45 08
mail: office@airtechsolution.com

Zarejestrowana przez Krajowy Rejestr Sądowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000322926, o kapitale zakladowym wynoszacym 80.000,00 PLN w całości opłaconym, nr NIP: 522-291-15-03.
Napisz do nas